Behandelmethoden

Wij maken binnen de behandelingen onder andere gebruik van onderstaande behandelmethoden. Na de intake wordt er samen met u gekeken welke aanpak het beste bij u, uw klachten en hulpvraag past.

Wij bieden deze behandelingen op onze locatie en online aan. Voor beide opties geldt dat de kwaliteit van de behandeling en het persoonlijke contact voorop staat.

Cognitieve gedragstherapie (Cgt)

Cognitieve gedragstherapie is een actieve en doelgerichte vorm van psychotherapie. Samen met uw psycholoog brengt u uw problemen en klachten in kaart en worden er concrete doelen opgesteld. Binnen de behandeling wordt er gewerkt aan gedachten en gedrag die u in de weg staan en wordt er geoefend met alternatieve gedachten en gedragingen. Zo ontstaat meer vrijheid en nemen de klachten af.
Cgt is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen.

EMDR

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)
EMDR is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel misbruik of een geweldsincident. Recent onderzoek wijst uit dat EMDR ook breder ingezet kan worden, zoals bij andere angstproblemen, zelfbeeldproblemen of depressie. Een succesvolle EMDR-behandeling zorgt ervoor dat vervelende herinneringen hun kracht en emotionele lading verliezen, waardoor de klachten afnemen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) gaat ervan uit dat veel lijden wordt veroorzaakt doordat mensen proberen op een verkeerde manier van lijden af te komen. Pogingen om innerlijke pijn op te lossen, kunnen het leed juist vergroten. ACT moedigt mensen aan om vergeefse oplossingen los te laten en een accepterende houding aan te nemen t.o.v. innerlijke pijn.

Het accepteren van innerlijke pijn houdt niet in dat je passief en lamgeslagen de pijn ondergaat. In plaats daarvan beleef je actief het negatieve gevoel. Het gevolg hiervan is dat de innerlijke pijn niet onnodig gaat overheersen. Dit element van de Acceptatie en Commitment Therapie lijkt op mindfulness.

Commitment verwijst naar betrokkenheid. ACT moedigt je aan actief keuzes te maken in je leven, zodat je leven in overeenstemming komt met je eigen doelen en waarden. Zodat je doet wat jij belangrijk en waardevol vindt.

https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/acceptatie-en-commitment-therapie-1

KOP-model

Binnen de behandeling maken we veelal gebruik van het KOP-model. Kop staat voor Klacht = Omstandigheden x Persoonlijke stijl.
Het is een goede leidraad voor een kortdurende psychologische behandeling, waarbij u geholpen wordt om weer overzicht en grip te krijgen op de situatie waarin u zich bevindt en de rol die u daarin speelt. We richten ons binnen de behandeling op:

Samen zoeken naar oplossingen en handvatten voor het omgaan met tegenslagen of stressvolle gebeurtenissen op basis waarvan psychische klachten zijn ontstaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de omgeving en omstandigheden (O) van de cliƫnt;

Kijken of het huidige patroon van reageren (P) nog steeds doeltreffend is of moet worden aangepast; en

Kijken of en hoe met kleine aanpassingen in gedrag de gevolgen van de klacht (K) beter onder controle te krijgen zijn.

Binnen dit behandelmodel kunnen allerlei bewezen effectieve interventies uit andere behandelmethoden worden toegepast.

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling