Generalistische Basis GGZ

In 2014 is de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) ingevoerd en in de plaats gekomen van de oude eerstelijns psychologische zorg. De Generalistische Basis GGZ is voor cliënten met een lichte tot matige, niet complexe psychische aandoeningen. Binnen de GBGGZ behandelen we mensen met uiteenlopende psychische klachten en hulpvragen. Op onze site kunt u een indruk krijgen met welke vragen en klachten u bij ons terecht kan. Dit is geen volledig overzicht en wanneer u twijfelt of wij u van dienst kunnen zijn met uw hulpvraag, neem dan gerust contact met ons op, dan denken wij met u mee.

Wanneer uw klachten licht zijn en er geen sprake is van een DSM-5 diagnose bent u bij ons welkom, maar komt u niet in aanmerking voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar vanuit uw basisverzekering. Verschillende aanvullende verzekeringen vergoeden deze behandelingen (ten dele) wel.

Wanneer de klachten daarentegen juist een hoge complexiteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze al langdurig bestaan, de kwaliteit van leven ernstig ondermijnen, of als meerdere eerdere behandelingen niet geholpen hebben, dan is een behandeling binnen de Specialistische GGZ wellicht meer passend. Dat geldt ook wanneer er sprake is van hoog risico, bijvoorbeeld wanneer u als cliënt bijvoorbeeld een gevaar voor uzelf of voor anderen bent.

Zorgproducten in de Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is opgebouwd uit zogenaamde zorgproducten. Aan elk behandeltraject wordt een zorgproduct gekoppeld. Het is mogelijk dat er per kalenderjaar meerdere zorgproducten worden geopend. Sommige zorgverzekeraars stellen op dit gebied aanvullende eisen zoals een maximumaantal zorgproducten per jaar, tijd tussen zorgproducten of het voornamelijk inzetten van kortere zorgproducten.

Product kort: 1 tot 5 gesprekken;
Product middel: 5 tot 8 gesprekken;
Product intensief: 8 tot 12 gesprekken;
Product chronisch: 8 tot 12 gesprekken;
Product onvolledig behandeltraject: 1 tot 2 gesprekken.
Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling