Informatie over eigen bijdrage en restitutiepolissen 2023

Beste Lezer,

Je overweegt om je aan te melden bij Psychologiepraktijk C. van Leeuwen.

We willen je hiermee informeren over een verandering die per juni of juli van 2023 in de praktijk zal plaatsvinden. Het vraagt mogelijk actie van jou, dus lees onderstaand bericht s.v.p. goed door.

Op dit moment heeft Psychologiepraktijk C. van Leeuwen contracten met alle zorgverzekeraars. Als praktijk hebben wij besloten om de contracten los te gaan laten, wat waarschijnlijk per juni of juli van 2023 het geval zal zijn. Dit zal onze behandeltrajecten ten goede komen. We kunnen dan echt de behandeling vormgeven zoals wij denken dat dit goed is voor onze cliƫnten. Ook geeft het ons de kans om de wachtlijsten in de loop van 2023 te gaan verkorten. Een mooie ontwikkeling dus. Mogelijk sluiten wij wel contracten af met een of enkele van de zeer kleine zorgverzekeraars, maar met de grote zorgverzekeraars - meer dan 90% van alle verzekerden hebben hier hun polis - contracteren wij niet voor 2023.

Dit betekent mogelijk ook dat jij vanaf juni of juli 2023 niet meer 100% van de rekening vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van welke basispolis jij hebt.
Let op: het gaat hier dus niet over de aanvullende verzekeringen, dat is hiervoor niet relevant, de GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Er zijn 2 type basis-polissen:
1. Natura//combinatiepolis: vergoeding over het algemeen tussen de 50% en de 75%
2. Restitutiepolis: vergoeding 100%

Heb je een natura- of combinatiepolis?
Omdat verzekeraars de vergoedingen van de natura//combinatiepolis tegenwoordig zo laag maken (in veel gevallen 55-65% van het door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde tarief), zullen wij vanaf juni/juli 2023 een beperkte eigen bijdrage moeten rekenen per sessie. Wij zullen je niet laten bijbetalen tot het 100%-bedrag, want dat gaat dan al gauw om 40-70 euro per sessie. We kiezen dan voor een lager bedrag, dat voor iedereen gelijk is: maximaal 25 euro per sessie. We kiezen voor dit lagere bedrag om de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen.

Let op: bovenstaande staat los van het wettelijk eigen risico, dat geldt voor alle verzekerde zorg uit het basispakket.

Heb je een restitutiepolis?
Een restitutiepolis vergoedt altijd 100% van de rekening, ook vanaf juni/juli 2023, wanneer wij als praktijk (bijna) geen contracten meer met zorgverzekeraars hebben. Je hebt met een restitutiepolis dus geen eigen bijdrage.

Er zijn in 2023 nog 7 restitutiepolissen. Dit zijn de volgende:
CZ: zorgkeuzepolis
IZZ (CZ): zorgkeuzepolis
Zilveren kruis: exclusief
Menzis: basis vrij
ASR: eigen keuze
EUcare: restitutie
Stad Holland: basisverzekering

Let op: bovenstaande staat los van het wettelijk eigen risico, dat geldt voor alle verzekerde zorg uit het basispakket.

Samengevat:
Vanaf juni/juli 2023 krijg je met een restitutiepolis 100% van de factuur vergoed en hoef je nooit een eigen bijdrage te betalen. Als je een natura of combinatiepolis hebt dan wordt er vanaf juni of juli van 2023 een eigen bijdrage gerekend van maximaal 25 euro per sessie. Voor beide polistypen geldt uiteraard wel nog het wettelijk eigen risisco. Dit geldt namelijk voor alle verzekerde zorg uit het basispakket.

Voel je vrij om vragen te stellen via het contactformulier op de website. Telefonisch kan ook, al zijn we vaak minder gemakkelijk te bereiken omdat we vaak in gesprek zijn.

Met hartelijke groet,
Psychologiepraktijk C. van Leeuwen

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling