Kwaliteitsstatuut en keurmerk

Visitatie LVVP

Carlo van Leeuwen is als praktijkhouder lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is door de LVVP gevisiteerd. De visitatie door de beroepsvereniging heeft als doel om de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en monitoren.

Kwaliteitsstatuut

In dit statuut staat informatie over de behandeling en de kwaliteit van zorg die geboden wordt. U kunt hieronder de kwaliteitsstatuten van de collega's inzien.

Bijlagen

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling