Kwaliteitsstatuut en keurmerk

Je wilt natuurlijk weten dat je met een gekwalificeerde psycholoog in zee gaat.

Visitatie LVVP

Carlo van Leeuwen is als praktijkhouder lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is door de LVVP gevisiteerd. De visitatie door de beroepsvereniging heeft als doel om de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en te monitoren.

Kwaliteitskeurmerk KIBG

Onze praktijk voldoet aan alle eisen om het keurmerk Kwaliteit in de Basis GGZ te mogen voeren.

Kwaliteitsstatuut

In dit statuut staat informatie over de behandeling en de kwaliteit van zorg die door Psychologiepraktijk C. van Leeuwen geboden wordt. Je kunt hieronder de kwaliteitsstatuten van alle collega's inzien.

Bijlagen

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling