Privacy

Voor (GZ-)psychologen geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie verstrekt, zelfs niet over de vraag of u hier in behandeling bent of niet. Als het gaat om doorverwijzing naar of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (huisarts, RIAGG, maatschappelijk werk, een psychiater, psycholoog of psychotherapeut, een bedrijfs- of verzekeringsarts) mag deze informatie alleen gegeven worden als u eerst daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als u dat wilt kunt u deze informatie eerst zelf inzien.

Hieronder is de privacystatement te downloaden. In dit privacystatement wordt er uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bijlagen

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling