Privacy

Voor psychologen geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder jouw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in onze gesprekken aan de orde is gekomen. Er wordt dus nooit aan partners, werkgevers, ouders of andere betrokkenen enige informatie verstrekt. We beantwoorden zelfs niet de vraag of je hier in behandeling bent of niet.

Als je wordt doorverwezen naar een andere behandelaar, of als een andere zorgverlener om informatie vraagt (zoals een huisarts, een psychiater, een bedrijfsarts of verzekeringsarts) mogen wij deze informatie alleen verstrekken als jij daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Als je dat wilt kun je deze informatie ook nog eerst zelf inzien.

Hieronder kun je het privacystatement downloaden. Hierin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, zoals ook verplicht wordt gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bijlagen

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling