Procedure

Wanneer je je aanmeldt bij Psychologiepraktijk C. van Leeuwen kun je het volgende verwachten:

Intake en behandeling

Tijdens de intake worden je klachten, levensomstandigheden, voorgeschiedenis, hulpvraag en verwachtingen geĆÆnventariseerd. Hierbij maken we ook gebruik van vragenlijsten. Tijdens de intake wordt er tevens bekeken of er sprake is van een zogenaamde DSM-5 diagnose. Dit is van belang om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekering. De intake neemt meestal twee gesprekken in beslag.

Na de intake besluiten we samen waar de behandeling zich op gaat richten en op welke manier. Het is belangrijk dat de gekozen behandelmethode(s) goed bij jou en jouw hulpvraag aansluit(en). De psycholoog legt dit allemaal vast in een behandelplan.

Tijdens de intake wordt er ook besproken of er een goede klik is tussen jou en de psycholoog. Indien nodig kunnen we er na de intake in overleg voor kiezen om je door te verwijzen naar een andere psycholoog. Dit kan ook tijdens het behandeltraject gebeuren. We zullen het behandelplan en de voortgang van jouw behandeling dan ook regelmatig evalueren.

Tevens sturen wij, uiteraard met jouw toestemming, een brief aan je huisarts aan het begin en aan het eind van de behandeling.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Met behulp van vragenlijsten kunnen we meetbaar maken of er sprake is van vooruitgang binnen je behandeling. Dat doen we met de ROM-methodiek. Dit is nodig met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Je wordt daarom gevraagd om bij de start en de afronding van je behandeling een vragenlijst in te vullen. De uitslag van deze vragenlijsten wordt uiteraard ook met jou besproken.

Dbc-informatiesysteem (DIS)

Sinds 2017 zijn psychologen wettelijk verplicht om behandelgegevens, zoals de diagnose en behandelduur, volledig geanonimiseerd aan te leveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die informatie wordt gebruikt voor beleidsdoeleinden. Als je dit niet wilt, is het mogelijk om een privacyverklaring te ondertekenen.

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling