Procedure

Intake en behandeling

Tijdens de intake worden uw klachten, levensomstandigheden, voorgeschiedenis, hulpvraag en verwachtingen geĆÆnventariseerd. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van vragenlijsten.

De intake neemt meestal twee gesprekken in beslag. In de intake wordt er tevens onderzocht of er sprake is van een zogenaamde DSM-5 diagnose, wat onder andere belangrijk is om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Na de intake wordt samen met u besloten waar de behandeling zich op gaat richten en wat het plan van aanpak wordt. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Het is van belang dat de behandelmethode goed bij u en uw hulpvraag aansluit en dat de effectiviteit van de behandelmethode ook wetenschappelijk bewezen is.

Indien nodig kan er in overleg met u voor gekozen worden om u door te verwijzen naar een andere collega binnen de Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ.

Het behandelplan en de voortgang van uw behandeling wordt regelmatig geƫvalueerd.

Tevens sturen wij, uiteraard met uw toestemming, een brief aan uw huisarts aan het begin en aan het eind van de behandeling.

ROM

Met behulp van vragenlijsten kunnen we meetbaar maken of er sprake is van vooruitgang binnen de behandeling. U wordt gevraagd om bij start van de behandeling en bij het afronden van de behandeling een vragenlijst in te vullen. De uitslag van de vragenlijst wordt met u besproken.

DIS

Sinds 2017 zijn wij verplicht om behandelgegevens, zoals de diagnose en behandelduur, volledig geanonimiseerd aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze informatie wordt gebruikt voor beleidsdoeleinden. Als u dit niet wenst is het mogelijk om een privacyverklaring te ondertekenen.

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling