Tarieven en vergoedingen

Inhoudsopgave

Op deze pagina vindt u meer informatie over verzekerde zorg, onverzekerde zorg, tarieven en het afzeggen van afspraken.

Verzekerde zorg

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt in het basispakket van de zorgverzekering. Op een aantal diagnoses na, wordt de behandeling wanneer er bij u sprake is van een DSM-5 diagnose, vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel zal uw eigen risico aangesproken worden. In 2020 is het standaard eigen risico €385,-. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Contracten met zorgverzekeraar


Voor 2020 hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met Caresq en de verzekeraars die hier onder vallen (Besured, National academic, Promovendum, IptiQ, Eucare en Aevitae). 
Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, dan gaat de factuur aan het eind van de behandeling direct naar de zorgverzekeraar. Als u verzekerd bent bij Caresq geldt de restitutieregeling (zie hieronder).

Restitutiebasis: contractvrij


Als de restitutieregeling geldt dan betekent dit voor u dat u de behandeling in eerste instantie zelf dient te betalen. Aan het eind van de behandeling ontvangt u een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven verzekerde zorg (restitutiebasis)

Wanneer voor u de restitutieregeling geldt (zie hierboven), hanteren wij de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Afhankelijk van de vastgestelde criteria komt u in aanmerking voor één van de volgende producten:

2020
Product kort (1 tot 5 gesprekken): €503,47
Product middel (5 tot 8 gesprekken): €853,38
Product intensief (8 tot 12 gesprekken): €1383,65
Product chronisch (8 tot 12 gesprekken): €1330,98
Product onvolledig (1 tot 2 gesprekken): €219,78

Welk percentage u vergoed krijgt hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. In het geval van een restitutiepolis krijgt u meestal het volledige bedrag vergoed. In het geval van een Natura-polis varieert het percentage wat u vergoed krijgt en heeft u dus een eigen bijdrage. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren welk percentage u vergoed krijgt.

Het product "onvolledig" wordt in rekening gebracht wanneer er na de intake besloten wordt om toch niet door te gaan met de behandeling.

Niet verzekerde zorg

De behandeling van sommige diagnoses, klachten en problemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is het geval als er sprake is van aanpassingsproblemen (bijvoorbeeld na scheiding of verlies), rouwproblemen, relatieproblemen en studie- en werkproblemen. Ook wordt de behandeling niet vergoed wanneer er geen sprake is van een DSM-5 diagnose, zoals in het geval van een burn-out of overspannenheid.
 Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts. De rekening voor geleverde zorg kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar (behalve wanneer u hier aanvullend voor verzekerd bent).
 Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een van beiden bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.
Voor niet verzekerde zorg rekenen wij een tarief van € 98,- voor een behandelsessie van 45 minuten. 
De eerste sessie duurt 60 minuten en hiervoor rekenen wij een tarief van € 145,-. 
De tarieven zijn inclusief de tijd besteed aan voorbereiding en administratie.

Afzeggingen en No-show


Wanneer u niet bij uw afspraak aanwezig kan zijn, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Als u de afspraak te laat afzegt, of zonder bericht niet op afspraak komt, dan zullen de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. Wij rekenen hiervoor € 75,-.
Wanneer u niet op afspraak bent geweest dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak.

Direct en persoonlijk contact met onlinebehandeling